Ky uc mien Tay ky 134 - Cho que [VTV Can Tho].flv - YouTube


ky uc mien Tay VN

Ky Uc Mien Tay - Hang rao dam but[vtv can tho].flv

Ky Uc Mien Tay - Hang rao dam but[vtv can tho].flv

Ký ức miền Tây kỳ 163 Đám cưới quê vtvcantho vn

Ký ức miền Tây kỳ 163 Đám cưới quê vtvcantho vn

Ky uc mien Tay ky 134 - Noi la xong cua Ngoai [VTV Can Tho].flv

Ky uc mien Tay ky 134 - Noi la xong cua Ngoai [VTV Can Tho].flv

Ky uc mien Tay ky 124- Que ngoai ngay he.flv

Ky uc mien Tay ky 124- Que ngoai ngay he.flv

[Ký ức miền tây] Kỳ 189 - Nhớ sơ ri quê mình (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 189 - Nhớ sơ ri quê mình (http://vtvcantho.vn)

Ky uc mien Tay ky 134 - Ngay dau tien di hoc [VTV Can Tho].flv

Ky uc mien Tay ky 134 - Ngay dau tien di hoc [VTV Can Tho].flv

Ký ức miền tây Kỳ 147 Nghề hớt tóc dạo

Ký ức miền tây Kỳ 147 Nghề hớt tóc dạo

[Ký ức miền Tây] Kỳ 157 - Chiều cuối năm (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 157 - Chiều cuối năm (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 143 - Mùa Ấu

[Ký ức miền Tây] Kỳ 143 - Mùa Ấu

[Ký ức miền Tây] Kỳ 145 - Ngược xuôi mùa nước nổi  (http://www.vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 145 - Ngược xuôi mùa nước nổi (http://www.vtvcantho.vn)

Ký ức miền Tây Kỳ 193 Bình bát

Ký ức miền Tây Kỳ 193 Bình bát

[Ký ức miền Tây] Kỳ 168 - Bánh tráng, hương vị quê nhà (http://www/vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 168 - Bánh tráng, hương vị quê nhà (http://www/vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 164 - Ngọt ngào tình quê (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 164 - Ngọt ngào tình quê (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 119 - Cây khế sau nhà  (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 119 - Cây khế sau nhà (http://vtvcantho.vn)

Ký ức miền Tây Kỳ 168 Bánh tráng hương vị quê nhà vtvcantho vn

Ký ức miền Tây Kỳ 168 Bánh tráng hương vị quê nhà vtvcantho vn

Ký ức miền Tây - Mùa cá linh

Ký ức miền Tây - Mùa cá linh

Ký ức miền Tây Kỳ 200 Mùa cá chạch

Ký ức miền Tây Kỳ 200 Mùa cá chạch

Qua Các Chợ Miền Tây

Qua Các Chợ Miền Tây

Can Tho.mp4

Can Tho.mp4

[Ký ức miền tây] Kỳ 118 - Các Bông lao xứ Vàm Nao (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 118 - Các Bông lao xứ Vàm Nao (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 169 - Nhớ rau càng cua quê mình (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 169 - Nhớ rau càng cua quê mình (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 115 - Môn nước ngọt ngào nơi hoang dã  (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 115 - Môn nước ngọt ngào nơi hoang dã (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 122 - Mù u quê ngoại  (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 122 - Mù u quê ngoại (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 135 - Chợ quê (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 135 - Chợ quê (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 171 - Leng keng ai cà rem, đá bào đây!

[Ký ức miền Tây] Kỳ 171 - Leng keng ai cà rem, đá bào đây!